PDA

View Full Version : KN Giải Quyết Vấn Đề


 1. Giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
 2. Phương pháp giải quyết các vấn đề phức tạp
 3. Thỏ và rùa
 4. Làm sao để giao việc có nghệ thuật
 5. 6 kỹ năng giải quyết vấn đề
 6. Kỹ thuật 5 whys : giải quyết vấn đề trong chớp mắt
 7. Nghệ thuật giải quyết xung đột trong công việc
 8. Phương pháp giải quyết các vấn đề phức tạp
 9. Kỹ năng quyết đoán trong cuộc sống
 10. Cẩm nang Kinh doanh Harvard - Kỹ năng ra quyết định - P1
 11. Cẩm nang Kinh doanh Harvard - Kỹ năng ra quyết định - P2
 12. Thỏ và rùa
 13. Cùng nhau trải nhiêm ==> thành công
 14. Tạo ấn tượng trong thời gian thử việc, bạn đã thử qua chưa?
 15. 7 bước huấn luyện nhân viên hiệu quả
 16. Tiết kiệm chi phí, chi tiêu hiệu quả với kênh thanh toán online
 17. 5 yếu tố đang làm giảm năng suất làm việc của bạn