PDA

View Full Version : Sinh học


 1. dạy kèm
 2. Diễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của hệ sinh thái Hồ Tây
 3. Ký sinh trùng
 4. Kháng sinh học ứng dụng
 5. Vi sinh vật y học: sách đào tạo bác sỹ đa khoa
 6. Một số đặc điểm Hóa - Sinh học của Flavonoid Calendula Officinalis Lyapunov (Asteraceae)
 7. Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
 8. Phân lập tuyển chọn vi sinh vật sinh enzyme phytase
 9. Phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy hợp chất
 10. Tổ chức dạy học dự án phần Di truyền học - Sinh học 12
 11. Sinh thái học côn trùng
 12. Nghiên cứu sử dụng nấm Lecanicillium kí sinh côn trùng đề kiểm soát rệp hại rau
 13. Thơ đồ chỉ số Thông Minh của các dân tộc trên thế giới