PDA

View Full Version : Cơ khí


 1. Giáo Trình Chi Tiết Máy - Nguyễn Hữu Lộc
 2. tổng hợp giáo trình cơ khí chế tạo máy
 3. Nguồn gốc bộ nạp khí
 4. Tủ đồ nghề giá chính hãng giá tốt.
 5. Kinh nghiệm xử lý vết nứt xảy ra trong khi hàn
 6. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản của máy công cụ CNC
 7. Trạm trộn bê tông và nguyên lý hoạt động của trạm trộn bê tông
 8. Chế tạo, nghiên cứu và khả năng ứng dụng của vật liệu perovskite có hệ số nhiệt điện trở dương
 9. Chế tạo, nghiên cứu các tính chất của vật liệu nano ZnO và khả năng ứng dụng
 10. Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương pháp thủy nhiệt
 11. Khảo sát phổ Raman tăng cường bề mặt trên các hạt nano kim loại quý
 12. Hiện tượng cộng hƣởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại