PDA

View Full Version : Mẫu Hợp Đồng Thương Mại


 1. Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
 2. Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua bán thiết bị điện lạnh
 3. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh
 4. Mẫu hợp đồng đại lý
 5. Mẫu - BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
 6. 1-Hợp đồng chuyển giao công nghệ
 7. Hợp đồng thương mại quốc tế – những nội dung doanh nghiệp cần quan tâm
 8. 1.Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình
 9. Mẫu Hợp Đồng Lao Động
 10. 8.Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu
 11. 9.Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư
 12. Biểu mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý
 13. Biểu mẫu Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm
 14. Biểu mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
 15. Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài
 16. Hợp đồng cung ứng lao động
 17. BM Hợp đồng đại lý
 18. BM Hợp đồng gia công đặt hàng
 19. BM Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 20. BM Hợp đồng liên doanh
 21. BM Hợp đồng mua bán hàng hóa
 22. BM Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới
 23. BM Hợp đồng thành lập đại lý
 24. nhân tố thành công của xe tải veam star 850kg