PDA

View Full Version : Trí thông minh của bác học Newton


Bá tước Dracula
22/06/2011, 08:37 PM
Nhà Bác học Newton nuôi mèo.
Để cho mèo có lối thoát ra phòng, ông bảo người thợ đục 2 lổ tường. Lổ lớn cho cho mèo mẹ, lổ nhỏ cho mèo con.
Chiều đến, ông thấy người thợ chỉ đục một lổ lớn cho mèo mẹ.
Newton ngạc nhiên và hỏi sao chỉ đục một lổ. Người thợ trả lời:
-" Chỉ cần một lổ thôi. Mèo mẹ chui wa, mèo con chui theo!".