PDA

View Full Version : Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên


prince.new01
03/07/2011, 11:17 AM
Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên

I. ĂN : 1. Quan niệm ăn uống : Coi trọng việc ăn uống, mọi hành động đều lấy ăn làm đầu. Coi ăn uống là văn hóa, thể hiện nghệ thuật sống và phẩm giá con người.