PDA

View Full Version : 1 yếu tố chìa khoá trong sự thay đổi thành công


rubiru
23/12/2012, 07:17 AM
Tham khảo 
What Is the One Key Factor in Successful Change?
Is it "nature" or "nurture?" Luck? Find out here!
Published on March 1, 2012 by Meg Selig in Changepower

Bài này sẽ tiết lộ 1 chìa khoá vàng bảo đảm tuyệt đối, chắc chắn sự thành công hay thất bại với sự thay đổi mà bạn muốn thực hiện. Để tìm ra câu trả lời, hãy bắt đầu bằng bài kiểm tra 1 câu hỏi này. Hoàn thành câu sau với 1 trong 5 lựa chọn bên dưới: "Tôi tin rằng yếu tố quyết định đến việc liệu tôi thay đổi thói quen hoặc cuộc đời tôi thành công là ..."

__1. "Gen của tôi"

__2. "Sự giáo dục của tôi"

__3. "1 sự kết hợp của gen và sự giáo dục"

__4. "Gen, sự giáo dục và sự may mắn"

__5. "Điều khác: _________________"

Có 1 cuộc tranh luận lâu dài về yếu tố nào quan trọng hơn trong việc hình thành cuộc sống con người - "tự nhiên" hay "giáo dục". Nếu bạn đánh dấu "gen của tôi", bạn đứng về phe "tự nhiên" của cuộc tranh luận này. Nếu bạn đánh dấu "sự giáo dục của tôi", bạn ở đội "giáo dục". Nếu bạn đánh dấu cả 2 hoặc thêm vào "sự may mắn", bạn có lẽ muốn bao gồm càng nhiều căn cứ càng tốt, đúng không? 

Sự thật là sự di truyền, cách bạn được nuôi nấng, dạy dỗ và môi trường của bạn nói chung, sự tương tác của cả 2, thêm một chút may mắn, tất cả đóng 1 phần trong sự thay đổi thói quen thành công. Nhưng không có yếu tố nào nói trên là yếu tố chủ chốt trong sự thay đổi thành công. 

Vì vậy, câu trả lời số 5, điều khác đó là: "Quyết định thay đổi của bạn."

Sự thay đổi có hiệu quả chỉ có thể xảy ra khi bạn quyết định bạn thật sự muốn thay đổi - bạn có 1 khoảnh khắc aha, và bạn sẵn sàng thực hiện 1 quyết định cụ thể để thay đổi. Nghiên cứu của nhà tâm lý John Norcross cho thấy những người đưa ra 1 quyết định cụ thể để thay đổi có khả năng thay đổi gấp 10 lần so với những người muốn thay đổi nhưng không có những quyết định cụ thể. 

Tất nhiên, bạn không cần tự mình thay đổi. Khôn ngoan hơn là tìm đồng minh, những nhóm hỗ trợ, và môi trường lành mạnh. Tất cả những sự hỗ trợ từ bên ngoài làm bạn ít cần phải dựa hoàn toàn vào sức mạnh ý chí vốn có giới hạn của bạn. 

Nhưng bạn vẫn là CEO của sự thay đổi của bạn. Bạn là CEO ngay cả nếu bạn theo 1 chương trình trị liệu, 1 lớp học, hoặc 1 nhóm hỗ trợ. Nếu bạn không quyết định thay đổi thì bạn sẽ không thay đổi.

Bạn chỉ có thể thay đổi khi bạn vượt qua sự chấp nhận thụ động của bạn về 1 thói quen hoặc 1 hoàn cảnh cuộc sống có hại và thực hiện 1 sự lựa chọn chủ động để thay đổi vì lợi ích của bạn. Nguồn: PsychologyToday