PDA

View Full Version : Ebook Ngữ pháp tiếng anh toàn tập


lilynn
07/08/2013, 05:57 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-Do-uZ0f-gRg/UgBeVF44QJI/AAAAAAAABhI/2eXCZ5c0LjA/w506-h737/doko+-+Ngu+phap+tieng+Anh+toan+tap.jpg

Đây là cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh toàn tập cơ bản bằng tiếng Việt từ A đến Z, bao trùm mọi khía cạnh của ngữ pháp tiếng Anh từ các loại từ, cụm từ, mệnh đề, câu điều kiện, câu bị động, các cấu trúc khác Các bạn đọc cuốn này thì không cần đọc các cuốn dạy ngữ pháp khác vì nó rất đầy đủ và cơ bản.

Link download ebook Ngữ pháp tiếng anh toàn tập (http://www.doko.vn/ebook/sach-ngu-phap-tieng-anh-toan-tap-tieng-viet-29790)

nguyenhoa00
07/03/2014, 09:15 AM
thanks nha