PDA

View Full Version : trao cho ai đó


shelly_kool
11/06/2009, 06:58 PM
http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/ffff.jpg (http://www.yantaicherry.com/flash/mtv/mtv0847.swf)...........Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong minh............ http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/70.gif (http://www38.websamba.com/music_ttdh/cakhuc/Dieudochangdepsao.swf) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/163.gif (http://www38.websamba.com/music_ttdh/cakhuc/Dieudochangdepsao.swf) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif (http://kyniemxa.forever.as/) http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/161.gif (http://www38.websamba.com/music_ttdh/cakhuc/Dieudochangdepsao.swf)

http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/040.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/014.gif (http://kyniemxa.forever.as/) .........Tinh yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt (Okies!). .............chỉ có những người yêu nhau bằng trái tim thật lòng mới có thể vượt qua điều thông lệ đó!!.......... http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/toanthang.jpg (http://www.freewebs.com/hay_nho_mai_co_anh_ben_doi_em/Tuoihongthongay.htm) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif ...........Chỉ khi minh thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho minh, minh mới hiểu rằng minh đã yêu người đó thật sự mất rồi.......
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/017.gif (http://www.freewebs.com/hay_nho_mai_co_anh_ben_doi_em/Tuoihongthongay.htm) http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/trasng.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/152.gif (http://www38.websamba.com/music_ttdh/cakhuc/Dieudochangdepsao.swf)
http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/eeee.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif .............................Một nhà văn đã nói :........giữa biển khơi rộng lớn ,con thuyền chỉ biết đi về phía mặt trời............... Vì ....mặt trời là trái tim của biển!......... http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/030.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/023.gif (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/110.gif (http://www38.websamba.com/music_ttdh/cakhuc/Dieudochangdepsao.swf) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/114.gif ..........Mình không phải là nhà văn để có thể nói được những tình cảm lãng mạn đó.........
......Nhung giá mà ban là biển khơi thì mình sẽ nguyện là con thuyền lênh đênh giữa biển !...............
...............nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi! ............. http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/136.gif (http://www38.websamba.com/music_ttdh/cakhuc/Dieudochangdepsao.swf) http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/ty.jpg (http://www38.websamba.com/music_ttdh/cakhuc/Dieudochangdepsao.swf) http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/138.gif (http://www38.websamba.com/music_ttdh/cakhuc/Dieudochangdepsao.swf) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif .........Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn ............. http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/018.gif (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/bbb.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/hy.jpg (http://www38.websamba.com/music_ttdh/cakhuc/Dieudochangdepsao.swf)
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif ..............Ai do da tung noi chưa cần đến 3 giây để nói voi ban rang"minh yeu cau " chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó , nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ. ..........................

http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/tr.jpg (http://www38.websamba.com/music_ttdh/cakhuc/Dieudochangdepsao.swf) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/029.gif (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/009.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif ..........Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người............... http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/thangr.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/dddd.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/ang.jpg http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/57.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif ......Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn.
http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/107.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/th.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif .......Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói.
Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn ma thoi !........... http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/017.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/002.jpg http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/dienvien/24.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/214.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif
...Hãy mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của ban mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính ban do!........
http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/86.gif (http://codeviet.com/copxam/manhhai.tk/nhacnen_manhhai.swf) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/042.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/86.gif (http://codeviet.com/copxam/manhhai.tk/nhacnen_manhhai.swf) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif ...........Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. .................
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/coco.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/025.gif (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif ............Có một sự thật là mình sẽ không biết mình có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là mình cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó...............bạn có hiểu?............. http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/021.jpg http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/hiy.jpg http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/009.gif (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif .........Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi ....

http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/007.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/117.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/100.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/140.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/194.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/209.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/141.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/007.gif ....Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra.
Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng,
Hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình........ban nhe !........................ http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/tha.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/001.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/vvv.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) ..........Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết mà là bị lãng quên................ http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/girl/004.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/t.jpg http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/dienvien/277.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/dienvien/259.jpg http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/dienvien/317.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif ....... Bạn đừng để mối tình của bạn sau này trở thành câm lặng. Hãy để trái tim được nói những gì nó cảm thấy....... http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif
http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/224.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/112.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/130.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/115.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/174.gif
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif .................................................M ình vẫn mai chỉ là mình mà thôi , vẫn như những gì mà ban đã thấy , và sẽ không bao giờ thay đổi cả !................chuc ban hạnh phúc !................................................. .................. (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif)
[/URL]
http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/132.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif) http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/100.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/103.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/145.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/164.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif)

http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/020.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif)

http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif .......CÁI GÌ XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM SẼ ĐẾN TRÁI TIM ... http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif)

http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif)

http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/020.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif)

http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/189.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif) http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/182.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/180.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/184.gif http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/188.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif)

http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/014.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif)

[URL="http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif"]http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif) (http://www.easyvn.com/easyweb/id/vitrinaochoanh/noiniem/Alovehell2%5B1%5D%5B1%5D.gif)http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/trang.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/la.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/anh.jpg (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif
http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/love117.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/love093.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/love093.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/love117.gif


(http://music3.tv109.com/nhactuvanj/flash/viet/dieudokhongthatdepsao-finalfantasyx.swf)
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif
http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/.gif
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/cl.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif
http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/love07.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/txtyou2.gif
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/angel/007.gif
http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/skull.gif
http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/wr_t.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/226883.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/5615.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/wr_t.gif
http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/thang.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/027.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/013.gif (http://big5.lili.cc/flash/secretgarden.htm) http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/t.gif
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/tu.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/034.gif (http://kyniemxa.forever.as/) http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/tu.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/8-a.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/decor/005.gif
http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/62.gif http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/thuuyt.jpg (http://novovina.net/whereIsHappy.htm) http://freehost20.websamba.com/tien2057/all/62.gif