PDA

View Full Version : Phần mềm ứng dụng hay cho S60v3 (N73, E63, N78, N79, N81, E66, E75, E90, E71 ... )


kids0407
07/07/2010, 04:40 PM
TTPod S60V3x V3.3.0 Viet.Hoa.sis 862kb phan mem nghe nhac, choi duoc nhieu dinh dang nhac, xem loi nhac o che do karaoke, tai loi nhac tu dong, hen gio ngu... Neu mo phan mem nay may ban bao "error system" thi ban cai them "patch4 run.sis" nua nha
TTPod.S60V3x.V3.3.0.Viet.Hoa (http://vuilen.wap.sh/files/TTPod.S60V3x.V3.3.0.Viet.Hoa.sis)
Patch.4.run.TTPod (http://vuilen.wap.sh/files/Patch.4.run.TTPod.sis)
UCWEB-7.0.0.33 ENG S60V3.sis Part2 609kb Part2 481kb Phan mem luot web cuc nhanh. Ban phai cai ca 2 phan, cai part2 truoc part1 sau
UCWEB7.0.30 300.Part1.S60v3 (http://vuilen.wap.sh/files/UCWEB7.0.30300.Part1.S60v3.sis)
UCWEB 7.0.0.33 999 28 09082610.Part2.S60V3 (http://vuilen.wap.sh/files/UCWEB7.0.0.339992809082610.Part2.S60V3.sis)
Lonely Cat Games Xplore v1.30 S60v3 SymbianOS9.1 Cracked GangClub.sisx 447kb Phan mem quan ly tai lieu. Lonely.Cat.Games.Xplore.v1.30.S60v3.SymbianOS9.1.C racked GangClub (http://vuilen.wap.sh/files/Lonely.Cat.Games.Xplore.v1.30.S60v3.SymbianOS9.1.C rackedGangClub.sisx)
Theme Sheduler v.0.70 Viet Hoa.sis 76kb Phan mem chuyen doi theme 'chu de' theo thoi gian va cau hinh, co che do chuyen ngau nhien, thay doi hinh nen theo thoi gian.
Theme.Sheduler.v.0.70.Viet.Hoa (http://vuilen.wap.sh/files/Theme.Sheduler.v.0.70.Viet.Hoa.sis)
Core Player v1.1.2.sis 1.5mb phan mem nghe nhac, xem phim, xem hinh anh voi nhieu dinh dang avi,mp4,Mp3,gif
CorePlayerv1.1.2 (http://vuilen.wap.sh/files/CorePlayerv1.1.2.sis)
Symbianwave magic message manager v1.1 s60v3 symbianos9.1 cracked binpda.sis 91kb phan mem bao mat tin nhan, giau cac tin nhan rieng tu, di chuyen tin nhan sang nhung thu muc khac..
Symbianwave.magic.message.manager.v1.1.s60v3.symbi anos9.1.cracked binpda (http://vuilen.wap.sh/files/symbianwave.magic.message.manager.v1.1.s60v3.symbi anos9.1.crackedbinpda.sis)
Resco photo viewer v5.00 s60v3 symbianos9.1 unsigned cracked illusion.sis 275kb phan mem xem anh voi nhieu chuc nang rat hay, xem toan manh hinh slide show kem nhac, cat sua anh...
Resco.photo.viewer.v5.00.s60v3.symbianos9.1.unsign ed.cracked illusion (http://vuilen.wap.sh/files/resco.photo.viewer.v5.00.s60v3.symbianos9.1.unsign ed.crackedillusion.sis)
LCG Juke box v2.12.sis 577kb Nghe nhac mp3 co het gio tat khi ngu.
LCGJukeboxv2.12 (http://vuilen.wap.sh/files/LCGJukeboxv2.12.sis)
Psiloc irRemote v1.04 S60v3 SymbianOS9.1 Unsigned Cracked illusion Viet Hoa.sis 529kb Phan mem dieu khien cac thiet bi Tivi, DvD... qua cong hong ngoai.
Psiloc.irRemote.v1.04.S60v3.SymbianOS9.1.Unsigned. Cracked illusion.VietHoa (http://vuilen.wap.sh/files/Psiloc.irRemote.v1.04.S60v3.SymbianOS9.1.Unsigned. Crackedillusion.VietHoa.sis)
Screenshot s60 3rd v3.01.sisx 125kb Phan mem chup anh man hinh
Screenshot.s60.3rd.v3.01 (http://vuilen.wap.sh/files/screenshot.s60.3rd.v3.01.sis)
Rock Your Mobile Call Recorder Pro v1.10 S60v3 SymbianOS9.1 Incl Keygen Patch BiNPDA.sis 395kb phan mem ghi am cuoc go
Rock.Your.Mobile.Call.Recorder.Pro.v1.10.S60v3.Sym bianOS9.1.Incl.Keygen.Patch BiNPDA (http://vuilen.wap.sh/files/Rock.Your.Mobile.Call.Recorder.Pro.v1.10.S60v3.Sym bianOS9.1.Incl.Keygen.PatchBiNPDA.sis)
eCleaner V4.0 S60V3 ENG by Shashank1976.sis 68kb Phan don dep rac he thong. Chay tren nen python.
ECleaner.V4.0.S60V3.EN.by.Shashank1976 (http://vuilen.wap.sh/files/eCleaner.V4.0.S60V3.EN.by.Shashank1976.sis)
SkyForce 320x240 v1.22c S60v3 SymbianOS9.1..sis 1,1MB Game chien dau tren khong cuc hay SkyForce.320x240.v1.22c.S60v3.SymbianOS9.1. (http://vuilen.wap.sh/files/SkyForce.320x240.v1.22c.S60v3.SymbianOS9.1..sis)
Font Thu Phap Ong Do.zip 131kb
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/Font.Thu.Phap.Ong.Do.zip)
TTPod S60V3x V3.3.0 Viet.Hoa.sis 862kb phan mem nghe nhac, choi duoc nhieu dinh dang nhac, xem loi nhac o che do karaoke, tai loi nhac tu dong, hen gio ngu... Neu mo phan mem nay may ban bao "error system" thi ban cai them "patch4 run.sis" nua nha.
download (http://quochuy.wen.ru/s60v3/TTPod.S60V3x.V3.3.0.Viet.Hoa.sis) patch4 run.sis 254kb (http://quochuy.wen.ru/s60v3/Patch.4.run.TTPod.sis)
Binpda hacking kit.sisx 306kb phan mem hackphone giup viec cai phan mem tro nen de dang hon.
download (http://quochuy.wen.ru/s60v3/Binpda.hacking.kit.sisx)
UCWEB-7.0.0.33 ENG S60V3.sis Part2 609kb Part2 481kb Phan mem luot web cuc nhanh. Ban phai cai ca 2 phan, cai part2 truoc part1 sau.
download part2 (http://quochuy.wen.ru/phanmem/UCWEB-7.0.0.33-999-28-09082610.Part2.S60V3.sis) download par1 (http://quochuy.wen.ru/phanmem/UCWEB7.0.30-300.Part1.S60v3.sis)
Screenshot s60 3rd v3.01.sis 93kb Phan mem chup anh man hinh.
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/screenshot.s60.3rd.v3.01.sis)
Screenshot s60 3rd v2.80.sisx 125kb Phan mem chup anh man hinh.
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/screenshot_s60_3rd_2.80.sisx)
Lonely Cat Games Xplore v1.30 S60v3 SymbianOS9.1 Cracked GangClub.sisx 447kb Phan mem quan ly tai lieu.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/Lonely.Cat.Games.Xplore.v1.30.S60v3.SymbianOS9.1.C racked-GangClub.sisx)
Wallpaper Full Viet Hoa.sisx 54kb Phan mem giup cai hinh nen day man hinh.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/Wallpaper.Full.Viet.Hoa.sisx)
Handy Taskman v2.2 S60V3 Viet Hoa.sis 76kb Phan mem quan ly du lieu he thong, xem tinh trang bo nho, quan ly nhung ung dung dang chay...
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/Handy.Taskman.v2.2.S60V3.VietHoa.sis)
Theme Sheduler v.0.70 Viet Hoa.sis 76kb Phan mem chuyen doi theme 'chu de' theo thoi gian va cau hinh, co che do chuyen ngau nhien, thay doi hinh nen theo thoi gian.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/Theme.Sheduler.v.0.70.Viet.Hoa.sis)
Psiloc irRemote v1.04 S60v3 SymbianOS9.1 Unsigned Cracked illusion Viet Hoa.sis 529kb Phan mem dieu khien cac thiet bi Tivi, DvD... qua cong hong ngoai.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/Psiloc.irRemote.v1.04.S60v3.SymbianOS9.1.Unsigned. Cracked-illusion.VietHoa.sis)
Jeer v1.0 Eng Python S60v3 SymbianOS9.1.sis 9kb Phan mem bat may ngay khi co cuoc goi va nha may lien tuc. Chay tren nen python.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/Jeer.v1.0.En.Python.S60v3.SymbianOS9.1.sis)
Ringer.zip 1kb Part dung de nha may lien tuc, ban hay do va lam theo huong dan trong day nha. Chay tren nen python.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/Ringer.zip)
eCleaner V4.0 S60V3 ENG by Shashank1976.sis 68kb Phan don dep rac he thong. Chay tren nen python.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/eCleaner.V4.0.S60V3.EN.by.Shashank1976.sis)
Skyfire Symbian.sisx 1,1mb Phan mem luot web.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/14099_Skyfire_Symbian.sisx)
JarBoom v2.00 Eng by TgsPDa.sis 43,68kb Phan mem dong goi va giai nen file jar, chay tren nen python.
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/JarBoom.v2.00.Eng.By.TgsPDa.sisActive%20File%20v1. 173rd.sisx)
Active File v1.173rd.sisx 143kb Phan mem quan ly file.
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/ActiveFilev1.173rd.sisx)
Auto Lock V1.0 S6V3.sis 34,6kb Khoa ban phim tu dong.
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/AutoLockV1.0S6V3.sis)
Core Player v1.1.2.sis 1.5mb phan mem nghe nhac, xem phim, xem hinh anh voi nhieu dinh dang avi,mp4,Mp3,gif...
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/CorePlayerv1.1.2.sis)
DivX Player .sisx 445kb xem phim avi
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/DivXPlayer.sisx)
LCG Juke box v2.12.sis 577kb Nghe nhac mp3 co het gio tat khi ngu.
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/LCGJukeboxv2.12.sis)
Mobile DVD S60v3 v20.sis 393kb Xem phim avi passwork la 08988-91209.
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/MobileDVDS60v3v20passwork08988-91209.sis)
SkyForce 320x240 v1.22c S60v3 SymbianOS9.1..sis 1,1MB Game chien dau tren khong cuc hay.
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/SkyForce.320x240.v1.22c.S60v3.SymbianOS9.1..sis)
SmartMovie v3.25 S60v3.sis 446kb phan mem xem phim avi.
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/SmartMovie.v3.25.S60v3.sis)
Alon software mp3 dictaphone v2.89 s60v3 symbianos9.1 cracked-huozu.sis 1,1mb phan mem ghi am bang phim nong.
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/alon.software.mp3.dictaphone.v2.89.s60v3.symbianos 9.1.cracked-huozu.sis)
Killer mobile totalrecall v3.2.1 s60v3 symbianos9.1 VH 00000.sis 231kb phan mem ghi am cuoc goi, dang ky 00000.
download (http://quochuy.wen.ru/phanmem/killer.mobile.totalrecall.v3.2.1.s60v3.symbianos9. 1_vh00000.sis)
Bit-Side PanoMan v3.0.667 Datecode 080508 S60v3 SymbianOS9.1 Unsigned Cracked-illusion.sis 275kb phan mem chup anh toan canh bang cach di chuyen camera.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/Bit-Side.PanoMan.v3.0.667.Datecode.080508.S60v3.Symbia nOS9.1.Unsigned.Cracked-illusion.sis)
Camera FX v2.60 BiNPDA.sis 206kb phan mem chup anh voi nhieu che do chup.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/CameraFX.v2.60-BiNPDA.sis)
Psiloc Photo Tagger v2.06 S60v3 SymbianOS9.1 Unsigned Cracked BiNPDA.sis 259kb phan mem chup anh.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/Psiloc.Photo.Tagger.v2.06.S60v3.SymbianOS9.1.Unsig ned.Cracked-BiNPDA.sis)
Resco photo viewer v5.00 s60v3 symbianos9.1 unsigned cracked illusion.sis 275kb phan mem xem anh voi nhieu chuc nang rat hay, xem toan manh hinh slide show kem nhac, cat sua anh...
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/resco.photo.viewer.v5.00.s60v3.symbianos9.1.unsign ed.cracked-illusion.sis)
Rock Your Mobile Call Recorder Pro v1.10 S60v3 SymbianOS9.1 Incl Keygen Patch BiNPDA.sis 395kb phan mem ghi am cuoc goi.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/Rock.Your.Mobile.Call.Recorder.Pro.v1.10.S60v3.Sym bianOS9.1.Incl.Keygen.Patch-BiNPDA.sis)
VITO Technology AudioNotes v1.25 S60v3 SymbianOS9.1 Cracked BiNPDA.sis 677kb
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/VITO.Technology.AudioNotes.v1.25.S60v3.SymbianOS9. 1.Cracked-BiNPDA.sis)
Hugematrix smsone v1.4.35 s60v3 symbianos9.1 cracked proper illusion.sisx 275kb phan mem gui tin nhan hien thi luon o man hinh nguoi nhan, xem xong khi thoat ra ko save thi se mat luon.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/hugematrix.smsone.v1.4.35.s60v3.symbianos9.1.crack ed.proper-illusion.sisx)
Aims migital technovations sms scheduler v2.00 s60v3 symbianos9.1 unsigned cracked binpda.sis 295kb phan mem gui tin nhan theo thoi gian dinh san.
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/aims.migital.technovations.sms.scheduler.v2.00.s60 v3.symbianos9.1.unsigned.cracked-binpda.sis)
Symbianwave magic message manager v1.1 s60v3 symbianos9.1 cracked binpda.sis 91kb phan mem bao mat tin nhan, giau cac tin nhan rieng tu, di chuyen tin nhan sang nhung thu muc khac...
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/symbianwave.magic.message.manager.v1.1.s60v3.symbi anos9.1.cracked-binpda.sis)
Webgate sms spam manager v1.09 117 s60v3 symbianos9.1 unsigned cracked binpda.sis 149kb phan mem chan nhung tin nhan ko mong muon, ghi chu: accept all: nhan tat ca tn, accept phonebook only: chi nhan tn trong danh ba, block from black list: chan cac tn da dc thiet lap...
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/webgate.sms.spam.manager.v1.09.117.s60v3.symbianos 9.1.unsigned.cracked-binpda.sis)
Fun software solutions sms and mms diary v0.99.2 s60v3 symbianos9.1 cracked-illusion.sis 188kb phan mem doc tin nhan nhanh nhat hien nay, no tao ra 1 chuoi tin nhan dc sap sep co trat tu. Dang ky: 0000000000
download (http://quochuy.wen.su/phanmem/fun.software.solutions.sms.and.mms.diary.v0.99.2.s 60v3.symbianos9.1.cracked-illusion.sis)
DEdit9 v0.75 s60v3.sis 105kb phan mem soan thao file van ban
download (http://quochuy.dum.su/s60v3/DEdit9_0.75_s60v3.sis)
Shanghai jibiao MyPhone v2.01 s60v3 SymbianOS.9.x Retail-gkataria.sis 95kb
download (http://quochuy.dum.su/s60v3/Shanghai.jibiao.MyPhone.v2.01.s60v3.SymbianOS.9.x. Retail-gkataria.sis)
MobileThemes OpLogo Changer v0.02a S60v3 SymbianOS9.1 Unsigned Cracked Foolman.sis 22kb phan mem thay doi logo mang.
download (http://quochuy.dum.su/s60v3/MobileThemes.OpLogo.Changer.v0.02a.S60v3.SymbianOS 9.1.Unsigned.Cracked-Foolman.sis)

thanlong
11/07/2010, 05:23 AM
dung la number on
hay lắm.nếu còn ứng dụng khác thì cứ tung lênha các bạn.thaks

shellystore4girl
13/07/2010, 12:44 PM
hay wa.................

hotwhell
15/07/2010, 04:19 PM
good good :-bd

antonny94
12/08/2010, 03:26 PM
cho mình hỏi bạn nào có phần mềm khoá file ko???:-/

ruandejuntm
16/08/2010, 08:17 PM
Mình sd e 66 khi mình dow về ko cài đặt được là sao admin ơi ! Làm ơn chỉ mình với. Thank

thuathang
14/09/2010, 05:21 PM
rất là hay . . . thanks chủ thớt nhé . . .

thuathang
14/09/2010, 05:45 PM
rất là hay . . . thanks chủ thớt nhé . . .

by by
31/10/2010, 11:38 PM
luom o dau jay ban

nguyenthanh123
27/11/2010, 11:50 AM
mình dow về mà đưa vào kon N73 ma chang cái nào cài dc cải, chán kin

biasaigon
27/11/2010, 11:52 AM
Bạn tải về giải nén nó ra và bung lên trên máy,Bạn đã làm những bước này chưa?

thuongthuc01
19/12/2010, 01:14 PM
có đc đéo đâu.dm

hungmabg
11/01/2011, 08:11 PM
neu chay tren n73 ak minh xai n73 vua tieng viet cai dc het ung dung neu ban hack phone roi minh co ung dung bat ma nua day co ai can thi hay pm:-h

killkell
13/01/2011, 01:03 PM
thank
hjhjh

bimong
16/02/2011, 04:53 PM
mình cho vô n73 cũng k kài đc

binh315
22/09/2011, 10:15 AM
Thêm cho cả nhà 15 game java nữa nè:
1.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/Sky-war.png Sky force: http://www.mediafire.com/download.php?34tjbrlaa4kma3h
2.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/hop%20tac%20xa%20vui%20ve.png Hợp tác xã vui vẻ: http://www.mediafire.com/download.php?cg490c815pos308
3.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/gold.png Ai là triệu phú: http://www.mediafire.com/download.php?edbg6dj7xkx9691
4.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/face.png Doremon (HOT): http://www.mediafire.com/download.php?axt89tndeu77vyh
5.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/kcicon.png Kim cương: http://www.mediafire.com/download.php?4vbeoj254qkjb5x
6.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/nam-lun-di-dong.png Mario: http://www.mediafire.com/download.php?dbdabq4bxghx59r
7.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/ao-ca-vui-ve.png Ao cá vui vẻ: http://www.mediafire.com/download.php?kjkjvatneqkduaj
8.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/thang-bom.png Boom: http://www.mediafire.com/download.php?b457beurknxj1ii
9.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/cuoc-chien-cau-vong.png Gunbound: http://www.mediafire.com/download.php?6zertk11kd8p21q
10.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/iconzb.png Plan vs Zombie: http://www.mediafire.com/download.php?a06wqw3jf4qxc9i
11.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/iconDaovang.png Đào vàng: http://www.mediafire.com/download.php?a836zr39y7msh4q
12.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/deptungmilimet.png Dep tung milimet (Spa): http://www.mediafire.com/download.php?72avliw55to8a9c
13.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/icon1.png Nuôi thú (Audition mini): http://www.mediafire.com/download.php?gbimzbp4h8is9u4
14.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/sasuke.png Sasuke (Nhập vai): http://www.mediafire.com/download.php?d9iv6r69e3ma0xr
15.http://m.qplay.vn/wapgameadmin/uploads/images/yoyo-rambo.png Contra: http://www.mediafire.com/download.php?od48x4l517olxul

Ai thích download 15 game này về chơi dần thì link nè:
http://www.mediafire.com/download.php?dhswbtltz06raaj