PDA

View Full Version : Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và tiếng Anh theo đề của Bộ


CuBin.Black
21/08/2010, 10:07 AM
Đợt thi tuyển sinh vừa làm vừa học tháng 3 và tháng 4- 2010, các trường tổ chức thi sẽ dùng đề thi trắc nghiệm của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Đối với các môn thi tự luận, các trường tự ra đề thi.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ra hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng một số điểm cụ thể trong đợt thi tháng 3 và tháng 4 năm 2010. Theo đó, đề thi được ra theo chương trình chuẩn và nâng cao hiện hành, nội dung đề thi đáp ứng yêu cầu kiểm tra kiến thức, kỹ năng trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12.

Đề thi các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 50 câu, trong đó có 40 câu ra theo chương trình chuẩn dành cho tất cả các thí sinh, phần riêng có 10 câu, ra theo chương trình chuẩn và nâng cao.

Đề thi môn tiếng Anh gồm 80 câu, trong đó phần ngữ pháp cấp độ từ có 35 câu, ngữ pháp cấp độ câu có 15 câu, ý nghĩa từ vựng 5 câu, xác định lỗi sai 5 câu, tình huống giao tiếp 5 câu, văn bản điền khuyết (từ/cụm từ) 10 câu, Văn bản đọc hiểu (trả lời câu hỏi/ kết thúc câu) 5 câu.

Về lịch thi, các môn tự luận do từng trường tự chủ động sắp xếp. Đối với các môn thi trắc nghiệm, các trường có thể tổ chức thi một trong hai ngày hoặc cả hai ngày của mỗi tháng, cụ thể như sau:

Tháng Ngày Buổi Môn thi Khối A Khối B Khối C Tháng 3

Thứ Bảy 20-3-2010

Sáng Vật lí Sinh học Chiều Hóa học Hóa học Tiếng Anh Thứ Bảy 27-3-2010

Sáng Vật lí Sinh học Chiều Hóa học Hóa học Tiếng Anh Tháng 4

Thứ Bảy 17-4-2010

Sáng Vật lí Sinh học Chiều Hóa học Hóa học Tiếng Anh Thứ Bảy 24-4-2010

Sáng Vật lí Sinh học Chiều Hóa họcHóa họcTiếng Anh

Thời gian làm bài thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.

Các trường tổ chức thi tuyển sinh có các môn thi trắc nghiệm (Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh) đều phải nhận đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban đề thi của trường trực tiếp nhận đề thi gốc từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Hạn cuối cùng đăng ký nhận đề thi cho các trường tổ chức thi vào tháng 3 là ngày 02-3-2010; các trường tổ chức thi vào tháng 4 là ngày 29-3-2010.

Các trường tự tổ chức in sao hoặc một số trường lân cận chủ động liên hệ, phối hợp với nhau để tổ chức in sao đề thi.

Thời gian biểu cụ thể của các buổi thi như sau: Buổi sáng thí sinh phải có mặt tại phòng thi lúc 7h30, bắt đầu làm bài lúc 8h, nộp bài lúc 9h30. Buổi chiều, thí sinh phải có mặt tại phòng thi lúc 14h, bắt đầu làm bài lúc 14h30, nộp bài thi lúc 16h.