PDA

View Full Version : Chương trình tu nghiệp sinh tại Nhật Bản là gì?


tuanlv2510
04/01/2015, 02:09 PM
Tu nghiệp sinh là một thuật ngữ khá mới mẻ với những lao động Việt Nam đã và đang muốn sang Nhật Bản làm việc. Vậy tu nghiệp sinh là gì ? Những thông tin sau đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Tu nghiệp sinh tại Nhật Bản ('http://laodongxuatkhaunhatban.vn/tu-nghiep-sinh-tai-nhat-ban-la-gi.html') là gì?

Trên lý thuyết, đi tu nghiệp là đi học hỏi kỹ năng nghề nghiệp. Người đi tu nghiệp được gọi là “tu nghiệp sinh”. Nói nôm na ra thì ‘tu nghiệp sinh tại Nhật Bản” tức là bạn đi lao dong nhat ('http://laodongxuatkhaunhatban.vn/') để học hỏi kỹ năng nghề nghiệp tại một công ty nào đó của Nhật, sau đó trở về nước lập nghiệp hoặc làm việc trong một công ty của Nhật tại Việt Nam.

Trên thực tế, tu Nghiệp Sinh là chương trình mà chính phủ Nhật Bản viện trợ, giúp đỡ cho Việt Nam trong việc đào tạo chuyên gia thuộc các lĩnh vực nghề. Đồng thời giúp các xí nghiệp của Nhật Bản đang thiếu nhân công trầm trọng có một lượng nhân công giá rẻ từ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Chương trình đưa tu nghiệp sinh đi tu nghiệp tại Nhật Bản có hai hình thức: Tu nghiệp theo hợp đồng 03 năm và tu nghiệp theo hợp đồng 01 năm.

Những lao động Việt Nam sang Nhật làm việc theo hướng tu nghiệp sinh sẽ được học và làm việc ở Nhật 3 năm. Sau khi sang Nhật trong 1 - 2 tháng đầu bạn sẽ được dạy nghề và nhận trợ cấp dạy nghề khoảng 50,000 yên/tháng đến 80,000 yên/tháng. Sau khi được dạy nghề, nếu bạn thi đậu bằng nghề của Nhật thì sẽ được chuyển đến các công ty, xí nghiệp với tư cách “tuyển thực tập sinh nhật bản ('http://laodongxuatkhaunhatban.vn/Thuc-tap-sinh-Nhat-Ban/')” và được trả mức lương tương đương với mức lương của người Nhật tập sự trong vòng 26 tháng là khoảng 120,000 yên – 140,000 yên/tháng. Tuy ở Nhật có mức lương tối thiểu nhưng bạn sẽ không được áp dụng luật này, bởi bạn không phải đang đi làm mà là đang đi “tu nghiệp”.

Thông thường khi tu nghiệp sinh sang Nhật thì toàn bộ chi phí sẽ không phải trả gì hết. “Nghiệp đoàn” tiếp nhận tu nghiệp sinh cũng sẽ được chính phủ trả tiền trợ cấp cho công việc dạy nghề. Thế nhưng nếu bạn muốn đi sang Nhật làm tu nghiệp sinh qua các công ty môi giới ở Việt Nam, bạn sẽ phải nộp cho những công ty đó từ 6.000 USD đến 8.000 USD.

Thủ tục sang Nhật Bản theo hình thức Tu Nghiệp Sinh hiện tại phải tuân theo các quy định mới của nghiệp đoàn, bao gồm: Tốt nghiệp THPT, tay nghề cao, chiều cao, cân nặng, sức khỏe, trình độ tiếng Nhật…

Quyền lợi và nghĩa vụ của tu nghiệp sinh

Quyền lợi

- Được tu nghiệp, thực tập kỹ năng tại “Nghiệp đoàn” Nhật Bản.

- Được hưởng trợ cấp tu nghiệp mức 80.000 yên/tháng trong năm đầu, từ năm thứ hai trở đi tu nghiệp sinh được nhận lương theo hợp đồng đã ký kết với công ty tiếp nhận theo quy định của Luật lao động tiêu chuẩn Nhật Bản.

- Trường hợp tu nghiệp sinh phải về nước trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng tu nghiệp vì lý do công ty tiếp nhận không có việc làm, phá sản và tổ chức IMM Japan không thể tìm được công ty tiếp nhận khác thì cứ mỗi tháng còn lại của hợp đồng tu nghiệp, tu nghiệp sinh sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ là: 48.000 yên/tháng x số tháng còn lại của năm đầu tiên; trong năm thứ 2 (từ tháng 13 đến tháng 24): 54.000 yên/tháng x số tháng còn lại; trong năm thứ 3 (từ tháng 25 đến tháng 36): 60.000 yên/ tháng x số tháng còn lại.

- Khi hoàn thành hợp đồng tu nghiệp, về nước đúng thời hạn sẽ được hỗ trợ một khoản tiền để tái hòa nhập và phát triển sự nghiệp, cụ thể:

+ 600.000 yên, đối với tu nghiệp sinh đi tu nghiệp theo hợp đồng tu nghiệp 03 năm.

+ 200.000 yên, đối với tu nghiệp sinh đi tu nghiệp theo hợp đồng tu nghiệp 01 năm.

Nghĩa vụ

- Người lao động phải chấp hành các quy định của pháp luật Nhật Bản và Quy tắc tu nghiệp.

- Tuân thủ đúng hợp đồng tu nghiệp đã ký kết với công ty tiếp nhận Nhật Bản.

Tóm lại, tu nghiệp sinh tại Nhật Bản tức là bạn sang Nhật để học việc trong 1 hoặc 3 năm. Khi sang Nhật Bản theo chương trình tu nghiệp sinh, bạn có thể làm quen với cuộc sống Nhật Bản, tiếng Nhật và kiếm được một số tiền tương đối. Ngoài già làm chính, bạn có thể kiếm thêm việc làm thêm và nâng cao thu nhập của mình. Việc học tiếng Nhật tuy không dễ dàng nhưng nếu bạn kên trì và chịu khó thì không gì là không thể.