PDA

View Full Version : Nghiên cứu xạ khuẩn sinh kháng sinh kháng vi khuẩn gây bệnh lậu


lanphuonglic
05/01/2018, 09:41 PM
Nghiên cứu xạ khuẩn sinh kháng sinh kháng vi khuẩn gây bệnh lậu
ThS. Đào Thị Lương
Link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11617