Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Những ngày lễ lớn trong năm

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Những ngày lễ lớn trong năm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.

Những ngày lễ lớn trong năm

Trang: 1 2

Chủ đề

 1. Ngày thương binh liệt sĩ 27 – 7 – 1947 (3 Trả lời)
 2. NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG Mồng 10 tháng 3 (âm lịch) (9 Trả lời)
 3. Ngày sinh chủ tịch hồ chí minh 19 – 5 – 1890 (4 Trả lời)
 4. Ngày quốc tế phụ nữ (08-3-1910) (3 Trả lời)
 5. Ngày quốc tế lao động 01 – 5 – 1886 (2 Trả lời)
 6. Ngày giải phóng sài gòn thống nhất đất nước 30-4-1975 (2 Trả lời)
 7. Ngày thành lập tổng liên đoàn lao động việt nam 28 – 7 – 1929 (2 Trả lời)
 8. Ngày thầy thuốc việt nam (27-2) (3 Trả lời)
 9. Thành lập đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh 15 – 5 – 1941 (4 Trả lời)
 10. Ký hiệp định pari chấm dứtchiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam (4 Trả lời)
 11. Ngày thành lập đảng cộng sản việt nam (03/02/1930) (0 Trả lời)
 12. Ngày toàn quốc chống mỹ (19-03-1950) (0 Trả lời)
 13. Thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh 26 – 3- 1931 (0 Trả lời)
 14. Chiến thắng điện biên phủ 07 – 5 – 1954 (0 Trả lời)
 15. Ngày truyền thống thanh niên xung phong 15 – 7 -1950 (0 Trả lời)
 16. Ngày việt nam gia nhập asian 28 – 7 – 1995 (0 Trả lời)
 17. Cách mạng tháng tám, tổng khởi nghĩa giành chính quyền 19 – 8 -1945 (0 Trả lời)
 18. Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 02 – 9 – 1945 (0 Trả lời)
 19. Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam 10 – 9 – 1955 (0 Trả lời)
 20. Xô viết nghệ tĩnh 12 – 9 – 1930 (0 Trả lời)
Trang: 1 2