Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - [Trailer][2012] Batman: The Dark Knight Rises

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: [Trailer][2012] Batman: The Dark Knight Rises
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: thedarkknightrisesphqq3wjpgj5ktt1m.jpg]

  • Diễn viên: Christian Bale, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman, Tom Hardy, Anne Hathaway, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt

  • Đạo diễn: Christopher Nolan
  • Biên kịch: Bob Kane (characters), David S. Goyer (story )

  • Ngày công chiếu: 20/7/2012
[YOUTUBE]apMXFloDH6M[/YOUTUBE]