Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Ai thích xem Discovery thì có thể làm gì trong tương lai?

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Ai thích xem Discovery thì có thể làm gì trong tương lai?
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
không phải chia sẻ bí quyết gì mà chỉ là tí định hướng nghề nghiệp

Nếu các chế thấy có những sở thích bên dưới

[Image: capture.png]

Thì các chế có tìm năng trở thành

[Image: capture-2.png]

Làm khoa học không hề khô khan đâu, như bác Nguyễn Lân Dũng ấy, vừa hài hước dí dỏm mà còn gần gũi nửa, mình lấy nguồn từ Cool TV nhưng rất là kết đoạn phỏng vấn bác Dũng Smile

Nguồn Cool TV Vietnam https://www.youtube.com/watch?v=-w7RT5i27Yw
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=-w7RT5i27Yw[/YOUTUBE]