Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Hướng dẫn hack phone mới cho Symbian

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Hướng dẫn hack phone mới cho Symbian
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Hướng dẫn hack phone mới cho Symbian


Tác giả: IAL (DimonVideo)
Chia sẻ: CODeRUS

Đây là hướng dẫn hack phone mới nhất, các bạn nào không muốn flash máy thì có thể test theo hướng dẫn này.

Thực hiện:
1. Kết nối điện thoại với PC hoặc thẻ nhớ với đầu đọc thẻ

2.
- Nếu máy bạn dùng bộ nhớ E (massstorage hoặc thẻ nhớ) thì tải file QuarantineDriversLDD

- Nếu máy bạn dùng bộ nhớ F (thẻ nhớ trên máy có massstorage như N8 chẳng hạn) thì tải file QuarantineF

3. Giải nén file zip trên PC, bạn sẽ thấy thư mục PRIVATE, mở nó ra bạn sẽ thấy thư mục 20024113, đây là thứ mình cần :-)

4. Sao chép thự mục 20024113 vào thư mục PRIVATE trên bộ nhớ E hay bộ nhớ F mà bạn đã chọn để down tại bước 2.

5. Ngắt kết nối PC và điện thoại

6. Tải và cài DrWeb6. Khi cài, nhớ chọn bộ nhớ cài tương ứng với bộ nhớ mà bạn đã chép file Quarantine cho tương ứng nhé!

7. Truy cập DrWeb.


8. Vào Options - Quarantine

[Image: screen2px.png]

9. Chọn Options - Select all

10. Chọn Options - Restore

-. Bây giờ các file cần thiết của RomPacther đã được đưa vào thư mục c:\sys\bin

11. Tải và cài RomPacther+ 3.1 Lite

12. Truy cập RomPatcher+ và apply patch Open4all


-. Bây giờ thì bạn có thể truy cập vào tất cả các thư mục hệ thống
-. Nếu cần bạn có thể apply patch installserver, hoặc tìm file installserver.exe (installserver cần để cài đặt tất cả ứng dụng mà không cần phải chứng thực.