Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Hình a keo cưới p7

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Hình a keo cưới p7
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
trong 470 tấm hình thì a KEO thik nhất phần làm lể trong chùa........đưa lên 70 trang diển đàn...............ka ka ka ka cưới ở nhà thờ thì thấy nhiều còn cưới trong CHÙA thì ít đúng hem............tiếc 2 điều là ko được đải ở nhà hàng việt chay...............và mời sư phụ LÊ MẠNH THÁT..............vì sư phụ đi vắng rồi...huhu....pùn quá đi
[Image: sieuthiNHANH201101242304otm0ndzhym3465852.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304mzzinzzmnm3561806.jpeg]
chùa này của ÔN đó ÔN cưng anh lém đó...chưa bao giờ ÔN làm lể cho ai cả ngoài tRỪ A ka k ka ka ka
[Image: sieuthiNHANH201101242304mjmxnza5zw3536297.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304yjjiodbhzw2651135.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304nza1ntk0zw3662409.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304yjbkzdrkyj3486869.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304yjq4ngnjnj3265546.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304zde3zme4zj3780535.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304nti4ntu5zd4487018.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304oge5zgm0od3477645.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304ntg0mthhmz3183450.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304ngy4zdqwzj3107326.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304ywq5ntllmd3396165.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201101242304nmnlmmizzw3405803.jpeg]