Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Bài tập trắc nghiệm chương 7: Hạt nhân nguyên tử, do gia sư vật lý sư tầm gồm các chủ đề về cấu tạo nguyên tử, sự phóng xạ, phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân, sự phân hạch, phản ứng nhiệt hạch.

Chủ đề 1: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

7.1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử?

A) Hạt nhân được cấu tạo từ các nuclôn.
B) Có hai loại nuclôn là prôtôn và nơtron.
C) Số prôtôn trong hạt nhân đúng bằng số êlectron trong nguyên tử.
D) Cả A, B và C đều đúng.
7.2. Phát biểu mào sau đây là sai khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử?

A) Prôtôn trong hạt nhân mang điện tích +e.
B) Nơtron trong hạt nhân mang điện tích - e.
C) Tổng số các prôtôn và nơtron gọi là số khối.
D) A hoặc B hoặc C sai.
7.3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về khi nói về đồng vị?

A) Các hạt nhân đồng vị có cùng số Z nhưng khác nhau số
B) Các hạt nhân đồng vị có cùng số A nhưng khác nhau số
C) Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron.
D) A, B và C đều đúng.
Chủ đề 2: Sự phóng xạ

7.16. Chọn phát biểu nào đúng. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân

A) phát ra một bức xạ điện từ
B) tự phát ra các tia a, b, g.
C) tự phát ra tia phóng xạ và biến thành một hạt nhân khác.
D) phóng ra các tia phóng xạ, khi bị bắn phá bằng những hạt chuyển động nhanh.
7.17. Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về tia anpha?

A) Tia anpha thực chất là hạt nhân nguyên tử hêli ()
B) Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ điện.
C) Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.
D) Khi đi trong không khí, tia anpha làm ion hoá không khí và mất dần năng lượng.
Chủ đề 4 : Sự phân hạch

7.65. Chọn câu Đúng. Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng

thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng hơn.
Thành hai hạt nhân nhẹ hơn khi hấp thụ một nơtron.
thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một ntrron chậm.
Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát.
7.68. Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về phản ứng hạt nhân?

Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân tạo ra hai hạt nhân nhẹ hơn, có tính phóng xạ.
Khi hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron vỡ thành 2 hạt nhân trung bình và toả năng lượng lớn.
Khi hai hạt nhân rất nhẹ kết hợp với nhau thành hạt nhân nặng hơn toả năng lượng.
Phản ứng tổng hợp hạt nhân và phân hạch đều toả năng lượng.
7.69. Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về phản ứng phân hạch?

Urani phân hạch có thể tạo ra 3 nơtron.
Urani phân hạch khi hấp thụ nơtron chuyển động nhanh.
Urani phân hạch toả ra năng lượng rất lớn.
Urani phân hạch vỡ ra thành hai hạt nhân có số khối từ 80 đến 160.
7.70. Chọn câu Đúng: Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng

Một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.
Thành hai hạt nhân nhẹ hơn do hấp thụ một nơtron.
Thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.
Thành hai hạt nhân nhẹ hơn một cách tự phát.
Chủ đề 5 : Phản ứng nhiệt hạch.

7.75. Chọn câu Đúng. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân

toả ra một nhiệt lượng lớn.
cần một nhiệt độ cao mới thực hiện được.
hấp thụ một nhiệt lượng lớn.
trong đó, hạt nhân của các nguyên tử bị nung nóng chảy thành các nuclon.
7.76. Chọn phương án Đúng. Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trái ngược nhau vì

một phản ứng toả, một phản ứng thu năng lượng.
một phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, phản ứng kia xảy ra ở nhiệt độ cao.
một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn, phản ứng kia là sự phá vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.
một phản ứng diễn biến chậm, phản kia rất nhanh.
7.77. Chọn câu Đúng.

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn.
Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao (hàng trăm triệu độ) nên gọi là phản ứng nhiệt hạch.
Xét năng lượng toả ra trên một đơn vị khối lượng thì phản ứng nhiệt hạch toả ra năng lượng lớn hơn nhiều phản ứng phân hạch.
Tất cả A, B, C đều đúng.
7.78. Chọn câu Đúng. Phản ứng nhiệt hạch:

toả một nhiệt lượng lớn.
cần một nhiệt độ cao mới thực hiện được.
hấp thụ một nhiệt lượng lớn.
trong đó, hạt nhân các nguyên tử bị nung chảy thành các nuclon.