Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Hướng dẫn BeatBox từ cơ bản đến nâng cao

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Hướng dẫn BeatBox từ cơ bản đến nâng cao
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Hướng dẫn BeatBox từ cơ bản đến nâng cao cho người học Beatbox

1. Bài 1 - Hướng dẫn tái hiện âm trống
https://youtu.be/fmumTxTWLpo

2. Bài 2 - Hướng dẫn tái hiện âm Hi-hat
https://youtu.be/dsRxXPmdvoY

3. Bài 3 - Hướng dẫn tái hiện âm Snare
https://youtu.be/UrFdmF3YYIY

4. Bài 4 - Ghép nhịp cơ bản
https://youtu.be/D_JOM65cfWM

5. Bài 5 - Hướng dẫn cách làm tiếng Vocal Scratch
https://youtu.be/iZAtGBwNmTk

6. Bài 6- Hướng dẫn kỹ thuật Humming Beatbox
https://youtu.be/bhP0hOUb7hA

7. Bài 7 - Hướng dẫn kỹ thuật MC in a beat
https://youtu.be/J0HbLln_n0c

8. Bài 8 - Hướng dẫn cách làm âm Bongo Drum
https://youtu.be/KG4lvTXL_OE

9. Bài 9 - Hướng dẫn kỹ thuật làm âm kèn trumpet
https://youtu.be/aglTzbH_t5c

10. Bài 10 - Hướng dẫn kỹ thuật trống dồn
https://youtu.be/MRXcEkGEyzk

11. Bài 11 - Hướng Dẫn Kỹ Thuật Làm Beat Delay Và Echo
https://youtu.be/JzKAwVpFQds

12. Bài 12- Hướng dẫn cách cầm mic khi beatbox
https://youtu.be/LXBypNHYo8Y

13. Bài 13 - Hướng dẫn kỹ thuật làm âm Bass
https://youtu.be/QUZRciXKh7Q

14. Bài 14 - Hướng dẫn kỹ thuật làm âm Electro scratch và Crap scratch
https://youtu.be/h805ad2vgXs

15. Bài 15 - Hướng dẫn kỹ thuật làm âm Block và Click
https://youtu.be/gdxqxvQFeBM

16. Bài 16 - Giới thiệu 1 số các loại nhạc beatbox thường mô phỏng
https://youtu.be/uPdpCNveZRM

17. Bài 17 - Hướng dẫn kỹ thuật làm âm click roll
https://youtu.be/Y6jJvoyNnWQ

18. Bài 18 - Những lời khuyên khi biểu diễn Beatbox trên sân khấu
https://youtu.be/Gm8d5Wdv3Uw

19. Bài 19 - Hướng dẫn beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần 1)
https://youtu.be/cknUnXdnp54

20. Bài 20 - Hướng dẫn Beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần 2)
https://youtu.be/aZJ9SRf2YGo

21. Bài 21 - Hướng dẫn beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần 3)
https://youtu.be/JVcVr0zomCU

22. Bài 22 - Hướng dẫn kỹ thuật làm âm Water Drop
https://youtu.be/GRjPm_cT50E

23. Bài 23 - Hướng dẫn Beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần 4)
https://youtu.be/2gf1_M7oFcE

24. Bài 24 - Hướng dẫn Beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần 5)
https://youtu.be/T28nHJoEVEI

25. Bài 25 - Hướng dẫn kỹ thuật làm âm Dry Kick
https://youtu.be/5NdL1JB4Eh8

26. Bài 26 - Hướng dẫn Beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần 6)
https://youtu.be/IKlqnTo19ws

27. Bài 27 - Hướng dẫn beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần 7)
https://youtu.be/c2F2l8P7uaw

28. Bài 28 - Hướng dẫn beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần 8)
https://youtu.be/xaNVEl8m3gc

29. Bài 29 - Hướng dẫn beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần 9)
https://youtu.be/OWus5grKthc

30. Bài 30 - Hướng dẫn beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần10)
https://youtu.be/--s2GlrqAEs

31. Bài 31 - Hướng dẫn beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần11)
https://youtu.be/PJx9kfiqucw

32. Bài 32 - Hướng dẫn kỹ thuật làm âm Lip roll
https://youtu.be/dwEou3J-YbY

33. Bài 33 - Hướng dẫn beatbox các đoạn từ đơn giản tới phức tạp (phần12)
https://youtu.be/sai14GbLEC4

34. Bài 34 - Hướng dẫn các đoạn beatbox từ đơn giản đến phức tạp
https://youtu.be/FtNdwXBpdBg

--------------------
Hãy đăng ký kênh để nhận được nhiều video Beatbox hấp dẫn nhé:

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSMwaya...bLCIhg-E7Q
Facebook: https://www.facebook.com/BeatBox-725208134279950/
Google +: https://plus.google.com/u/0/b/112432870716516117759/