Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Du Học Đức 2016 Trường Đại Học Bauhaus Weimar

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Du Học Đức 2016 Trường Đại Học Bauhaus Weimar
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
(Du Học CHD) - Trường Đại học Bauhaus Weimar đã trở thành nổi tiếng với phạm vi rộng lớn của các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu dựa trên kỹ thuật dân dụng và các ngành kiến trúc theo định hướng. Ngày nay, Đại học cung cấp một phổ rộng các hướng dẫn với khoảng 40 môn học, trong đó có nghệ thuật miễn phí, thiết kế, thiết kế web....

* Đăng Ký Tư Vấn Du Học Đức 2016

Trường Đại học Bauhaus Weimar là một trường đại học nghiên cứu quốc tế đã cam kết với ý tưởng của Bauhaus và do đó có một định hướng truyền thống quốc tế. Nguyện vọng của nó là kết hợp nghệ thuật với khoa học và kỹ thuật dẫn chúng tôi để chạy một con đường đó là duy nhất ở Đức.Nguyện vọng cho quốc tế là không có cụm từ trống rỗng nhưng một thành phần tích hợp của chúng tôi tự nhận thức và định hướng.

[Image: Bauhaus-University-du-hoc-duc-chd-2014%20(6).JPG]

Với các khoa, lĩnh vực nghiên cứu như Kiến trúc, Nghệ thuật và Thiết kế, Xây dựng và Truyền thông, các trường Đại học Bauhaus Weimar có một bản sắc riêng biệt.

Trường Đại học Bauhaus Weimar đã trở thành nổi tiếng với phạm vi rộng lớn của các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu dựa trên kỹ thuật dân dụng và các ngành kiến trúc theo định hướng. Ngày nay, Đại học cung cấp một phổ rộng các hướng dẫn với khoảng 40 môn học, trong đó có nghệ thuật miễn phí, thiết kế, thiết kế web, truyền thông hình ảnh, thiết kế phương tiện truyền thông, văn hóa phương tiện truyền thông, kiến trúc, xây dựng dân dụng, khoa học vật liệu, công nghệ chế biến, quản lý môi trường...

[Image: Bauhaus-University-du-hoc-duc-chd-2014%20(20).jpg]

Thuật ngữ »Bauhaus« viết tắt của một sự háo hức để thử nghiệm, sự cởi mở, sáng tạo, liên kết chặt chẽ với thực tế công nghiệp và tính quốc tế. Xây dựng trên truyền thống của phong trào Bauhaus, tất cả các khoa có liên quan đến việc tạo ra các không gian công cộng. Mục đích là để có được khoa học, nghệ thuật và công nghệ làm việc cùng nhau phân tích, sáng tạo và sáng tạo về quy hoạch, xây dựng và thiết kế các không gian hiện tại và tương lai của nơi cư trú. Kinh nghiệm thực tế đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực học tập, cũng như trong phát triển nghệ thuật.

Kiểm tra, chứng nhận và phát triển sản phẩm cũng quan trọng để các kỹ sư dân sự vì họ là các nhà phát triển phương tiện truyền thông và các nhà thiết kế.

[Image: Bauhaus-University-du-hoc-duc-chd-2014%20(9).jpg]

Để xác định hình ảnh quốc tế của mình và thành lập chính nó thành công như một trường đại học quốc tế. Đặc biệt là trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và phát triển sáng tạo, nghệ thuật, định hướng quốc tế sẽ được cải thiện thông qua các phương tiện khác nhau và các công cụ quảng bá. Trên tài khoản đó, quốc tế được cất giữ vào quản lý theo nguyên tắc của trường đại học. Hơn nữa, vị trí của cán bộ đối với Hợp tác chiến lược quốc tế đã được tạo ra. Nhiệm vụ của cô là để cập nhật các chiến lược quốc tế và có biện pháp đa dạng.

[Image: hotline%20(2)(4).png]

(Đỗ Chí Dũng_Chia Sẻ)