Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Ngày nam bộ kháng chiến 23 – 9 – 1945

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Ngày nam bộ kháng chiến 23 – 9 – 1945
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Chỉ 3 tuần lễ sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp núp dưới bóng quân đội Anh tước vũ khí của quân đội Nhật ở Nam Bộ, âm mưu quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. 6.000 quân Pháp dựa vào hơn 1 vạn quân Anh đã trấn trợn gây hấn ở thành phố Sài Gòn. Chúng mưu toan đánh chiếm Nam Bộ làm bàn đạp chiếm cả Việt Nam và Đông Dương.

7 giờ sáng ngày 23/9, Xứ ủy ban hành chính nam Bộ (sau đổi thành Ủy ban kháng chiến) họp khẩn cấp tại phố Cây Mai (Chợ Lớn) có đồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh tham dự. Hội nghị quyết định phát động nhân dân kiên quyết kháng chiến chống xâm lược. Ủy ban kháng chiến Nam Bộ được thành lập, ra lệnh tổng bãi công, bãi thị, bất hợp tác với địch, phong tỏa địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nam Bộ sôi sục căm thù, nhất đề đứng dậy, xông ra mặt trận quyết chiến với quân xâm lược, mở ra một trang sử oanh liệt mới: Nam Bộ kháng chiến.

Chiều 23/9, cả Sài Gòn đình công, không hợp tác với Pháp. Các công sở, xí nghiệp, hãng buông đóng cửa, chợ không họp, xe ngừng chạy. Các ụ chiến đấu mọc lên khắp nơi. Ngay những ngày đầu quân và dân Sài Gòn đã tiêu hao sinh lực địch và phá hủy một phần cơ sở vật chất của chúng. Tiếng súng kháng chiến ở Sài Gòn chấn động cả nước. Nhiều tỉnh Nam Bộ đưa lực lượng đoàn viên, thanh niên về góp sức với Sài Gòn chống quân xâm lược.

Ban thường vụ Trung ương Đảng họp chủ trương đánh mạnh quân Pháp ở Nam Bộ, quyết tâm giành thắng lợi ở chiến trường để tạo điều kiện cho việc đấu tranh với quân Tưởng ở ngoài bắc. Ngày 27 – 9- 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào Nam Bọ khẳng địinh quyết tâm kháng chiến của Đảng, chính phủ và nhân dân ta, chỉ rõ mục tiêu chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Người nêu cao lẽ sống “Thà chết tự do hơn sống nô lệ” của nhân dân ta. Đáp lời kêu gọi của Người,xứng đáng với lòng tin cậy và sự cổ vũ của nhân dân cả nước, nhân dân Nam Bộ vùng dậy dũng cảm đánh trả kẻ địchcó trang bị hiện đại, làm thất bại âm mưu của địch, tạo điều kiện để ta cũng cố chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ mới, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến, chuẩn bi cho cuộc kháng chiến toàn quốc.

Tháng 2/1946, thay mặt Chính phủ và đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Nam Bộ danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc”.