Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất ?

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất ?
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Đố các bạn Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất? ^Smile^^Smile^^Smile^


con ku đúng không ? :o3
bậy bạ quá, Big GrinBig GrinBig Grin cái khác cơ Big Grin
tiền lương của ck. câu này cũ xì
ặc ặc. cầm tiền Smile)
Tiền chứ cái gì :-w Vợ con chỉ thick cầm t của ck :-<
~haha -Ai đen tối là pậY pạ lìn