Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Uhm.Vn tuyển Quản trị viên. Admin - Smod - Mod!

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Uhm.Vn tuyển Quản trị viên. Admin - Smod - Mod!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Họ Tên: Nguyễn Anh Việt
Ngày/tháng/năm Sinh: 12/7/1990
Yahoo: nguyenanhviet967@yahoo.com.vn
Số Điện Thoại: 01647002801
Box dự tuyển: SMOD
Ý kiến dự định để phát triển box: làm mod cũng đã lâu giờ t thấy mình có thể làm smod giúp đỡ 4rum
tốt bài,Cảm ơn bạn!
Ad ơi.sao em hk đính kèm được file trong bài viết ạ?
Họ Tên: Nguyễn Minh Kiệt
Ngày/tháng/năm Sinh: 05/03/92
Yahoo: laughs_alone
Số Điện Thoại: 0997712979
Box dự tuyển: Văn Hóa và Xã Hội
Ý kiến dự định để phát triển box: Muốn quản lý và xây dựng 1 box thật tốt .
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9