Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Bài toán khó lớp 5

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Bài toán khó lớp 5
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Cho mình xin lỗi mình gửi lại đề nhé, đề trước bị thừa giả thiết, không biết các bạn có nhận ra không?
Một quãng đường AB dài 60km. Một người đi từ A đến C băng xe đap hết 4 giờ.Sau đó người ấy đi từ C đén B bằng xe máy hết 2 giờ Biết thời gian xe đạp di lâu gấp 4 lần thời gian đi xe máy.Tính vận tốc mỗi xe?
Sửa đề.
bài này y chan trong sách giáo khoa vật lý lớp 10
Ủa Wink) nếu là Vật lý 10 thì phải nói thêm cđ j nữa chứ nhỉ ^^
bài này lập phương trình là ra ý nhỉ.
ps: Bài toán lớp 5 lên lớp 8 & 9 dc học nhưng w cái tên màu mè hơn là: giải bài toán = cách lập phương trình ^0^
kho qua em hoc lop 14 jui ma con khong lam duoc
Hì lâu không vào forum giờ vô làm thử bài toán xem.
tóm tắt bài toán: đoạn đường AB dài 60km
- Người này đi từ A->C hết 4 giờ bằng xe đạp, sau đó đi từ C->B hết 2h bằng xe máy
mà thời gian đi xe đạp đi lâu hơn thời gian đi xe máy 4 lần hay xe máy đi nhanh hơn 4 lần.
- Đi từ C->B hết 2h xe máy = 8h xe đạp vậy người đó đi từ A->B hết tổng cộng = 4+8=12h đi xe đạp
=> vận tốc của xe đạp là 60/12=5km/h
lập luận tương tự ta đc thời gian xe máy đi từ A->B hết 3h => vân tốc là 60/3 = 20km/h
Big Grin
thank các bạn đã trả lời
Hi, bài nãy cũng dễ mà.
Xe đạp lâu gấp 4 lần xe máy --> nếu xe đạp đi từ C đến B sẽ mất 4*2 = 8 giờ.
Vậy người đó đi xe đạp từ A đến B sẽ mất 8 + 4 = 12 giờ.
Vận tốc xe đạp = 60/12 = 5km/h.
Vận tốc xe máy = 5 * 4= 20km/h
sao ảo thế có tg đi của 2 xe rồi mà còn cái điều miện nưa thơi gian đi xe đạp lâu hơn xe máy 4 lần
hết 2 giờ Biết thời gian xe đạp di lâu gấp 4 lần thời gian đi xe máy.Tính vận tốc mỗi xe?
Sửa đề.
lập phương trình là ra mà bạn hehe