Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - 1 buổi lể tại chùa NGUYÊN THỦY

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: 1 buổi lể tại chùa NGUYÊN THỦY
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
1 buổi lể đặt bát ở chùa PHẬT BẢO quận tân bình
[Image: 1296186745501.jpg]
[Image: 1296186761216.jpg]
[Image: 1296186769704.jpg]
[Image: 1296186781241.jpg]
[Image: 1296186790664.jpg]
[Image: 1296186806778.jpg]
[Image: 1296186814200.jpg]
[Image: 1296186863124.jpg]
[Image: 1296186875068.jpg]