Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - tuyệt chiêu tích phân từng phần 2 nè các bạn

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: tuyệt chiêu tích phân từng phần 2 nè các bạn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
lần trước mình đã giơí thiệu cho các bạn tích phân từng phần với các hàm đại số rùi nếu aic chưa xem thì vào đây
h đến lượt hàm lượng giác với các hàm còn lại he hè
mình vẫn sủ dụng công thức bí truyền nha
udv=d(uv)-vd(u)
cái quan trọng là lô đại lượng mũ
[SIZE=2]để mình lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu nha
tích phân của x2cosxdx
bươc 1 chúng ta nhìn xem có hàm lượng giác và hàm đại số theo thần chú ở trên thì he hè sẽ đưa cosx vào vi phân nhưng các bạn có thể làm cách đưa x2 vào vi phân nhe nhưng xin báo trước răng với x mũ n thì bạ còn mệt hihi
bước 2 chúng ta sử dụng công thức
sẽ có x2cosxdx=x2d(sinx)=d(x2cosx)-sinxd(x2)
cái này các bạn tự sử nhe
he he hè hè
có j không hiểu thì p/m lasinhvien.vn
[/SIZE]