Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - câu hỏi khó

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: câu hỏi khó
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
1+1 bằng mấy ahihi:O)
theo toán học là bằng 2 :
theo tình yêu thì bằng : số nhiều
theo cuộc sống thì đôi khi bằng 1
Theo hệ nhị phân thì 1+1=10 Smile))