Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - bài ca bán sữa đậu nành =))

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: bài ca bán sữa đậu nành =))
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6D70I6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

Ngày xưa em bán sữa đầu nành

ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh,

em chính em ngày xưa đó bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh,

ngày nay em bán sữa đậu này,

ngày nay em đạp chiếc xe màu xanh,

em chính em ngày xưa đó bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh…

ngày mai em bán sữa đậu nành,

ngày mai em đạp chiếc xe màu xanh,

em chính em ngày mai đó bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh,

rồi con em cũng bán sữa đầu nành,

rồi con em cũng đạp chiếc xe màu xanh,

ôi con em cũng như thế bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh…

rồi cháu em cũng bán sữa đậu nành,

rồi cháu em cũng đạp chiếc xe màu xanh…

ôi cháu em cũng như thế,

bán sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh…

rồi trắc em cũng bán sữa đậu nành,

rồi trắc em cũng đạp chiếc xe màu xanh…

ôi trắc em cũng như thế,

bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh…

nhà em ai cũng bán sữa đầu nành,

nhà em ai cũng đạp chiếc xe màu xanh…

ôi cã nhà em như thế, bán sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh…

rồi tôi ca bán sữa đậu nành,

rồi tôi ca cũng đạp chiếc xe màu xanh…

ôi bài ca chỉ có thế hết sữa đậu nành rồi đến chiếc xe màu xanh…

rồi ca xong đi uống sữa đậu nành…rồi ca xong đi đạp chiếc xe màu xanh.

.ôi tài năng chỉ có thế bán sữa đậu nành rồi đạp chiếc xe màu xanh…
up...................................
thank phát
bài này kug~ tạm đc.
ha ha ha =))
zui vãi tè Big Grin