Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - đề thi học sinh giỏi lớp 11 năm 2011-2012

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: đề thi học sinh giỏi lớp 11 năm 2011-2012
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Sở GD & ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 11
Trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN MÔN ĐỊA LÍ
NĂM HỌC : 2011 - 2012
( Thời gian 150 phút, không kêkr thời gian giao đề )
Câu 1 (3đ)
Công cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi quan trọng nền công nghiệp Trung Quốc.
a/Hãy trình bày kết quả hiện đại hóa công nghiệp của Trung Quốc.
b/Phân tích những nguyên nhân quan trọng đã đưa đến kết quả đó.

Câu 2 (1,5đ)
a/Hẫy nêu những tác động to lớn của cuộc cách mạng và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.
b/Bằng hiểu biết của bản thân, hãy lấy ví dụ về cuộc cách mạng và công nghệ hiện đại đã ảnh hưởng tới nền kinh tế nước ta.

Câu 3 ( 1,5đ)
Trình bày những điều kiện thuận lợi để vùng Đông Bắc Hoa Kì trở thành vùng kinh tế quan trọng nhất của đất nước này.

Câu 4 (4đ)
Dựa vào bảng số liệu sau :
SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA TRUNG QUỐC VÀ HOA KÌ NĂM 2010
( Đơn vị : triệu tấn )
Nước Lương thực Lúa mì Lúa gạo Ngô Các loại khác
Trung Quốc 465,0 120,9 213,9 111,6 18,6
Hoa Kì 390,0 07,5 11,7 241,8 39,0

a/ hãy vẽ biết đồ thể hiện quy mô, cơ cấu sản lượng lương thực của hai nước.
b/Dựa vào biểu đồ đã vẽ và hiểu biết của mình, hãy nêu nhận xét và giải thích
---HẾT---
Thanks bài viết nhé