Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
TẾT LÀ NGÀY ĐƯỢC ĐI CHÙA........KO PHẢI LÀM GÌ CẢ........................HIC HIC HIC ĐI ZUI PÀ CỐ
[Image: 1296704389691.jpg]
[Image: 1296704115637.jpg]
[Image: 1296704455285.jpg]
[Image: 1296704488219.jpg]
[Image: 1296704535899.jpg]
SÁNG MÙNG 1 ĐI ĐẶT BÁT Ở CHÙA....RỒI ĐI MẤY CHÙA KIA..........

[Image: 1296704546908.jpg]
[Image: 1296704567692.jpg]
[Image: 1296704814754.jpg]
[Image: 1296706430027.jpg]
[Image: 1296706697487.jpg]
[Image: 1296710386177.jpg]
[Image: 1296710972114.jpg]
[Image: 1296711593251.jpg]
[Image: 1296712128736.jpg]
[Image: 1296712138146.jpg]
[Image: 1296713194368.jpg]
Ở ĐÂY LÀ HÌNH CỦA NHIỀU CHÙA....CHỨ KO PHẢI 1 CHÙA
[Image: 1296713258768.jpg]
[Image: 1296714618064.jpg]
[Image: 1296714692941.jpg]
[Image: 1296715546232.jpg]
[Image: 1296715649804.jpg]
[Image: 1296715921590.jpg]
[Image: 1296715938330.jpg]
[Image: 1296716009793.jpg]
[Image: 1296716099172.jpg]
[Image: 1296716115641.jpg]
[Image: 1296716138701.jpg]
[Image: 1296716237040.jpg]
[Image: 1296716324993.jpg]
[Image: 1296716364229.jpg]
[Image: 1296716420136.jpg]
[Image: 1296716431030.jpg]
[Image: 1296716440076.jpg]
[Image: 1296716458834.jpg]
[Image: 1296716540313.jpg]
[Image: 1296716713414.jpg]
[Image: 1296716869594.jpg]
[Image: 1296716880806.jpg]
[Image: 1296716896819.jpg]
[Image: 1296716948737.jpg]
[Image: 1296717004244.jpg]
[Image: 1296717020159.jpg]
Sóc cũng thích đi chùa như bé Boy ấy Wink)
dk nhé ^^!
mốt làm thầy tu hay sao mà..
đẹp ^^
a đi chùa Phật Quang chưa Big Grin ?
chùa PHẬT QUANG núi dinh hở pé..............SƯ PHỤ CHÂN QUANG là THẦY A mờ.seo lại ko lên chứ
show ảnk bản thân hay show ảnk chùa dzợ ;Wink
dễ thương Wink)