Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Theme công nghệ: Tôi yêu Apple

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Theme công nghệ: Tôi yêu Apple
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Theme công nghệ: Tôi yêu Apple


Nguồn: http://blog.yahoo.com/9xlovesexproLấy ý tưởng từ những tính đồ của Apple và mình đã tạo được một theme tuy chưa đẹp và hoàn chỉnh lắm nhưng chắc củng không đến nổi làm những fan của Apple thất vọng hihi.


[Image: blohajj.jpg]
Code của các bạn đây!

<style>
#asb-menu ul{border:none;}#article-single .comment-count {text-align:center;width:39px;height:30px;line-height:40px;background:url(http://img404.imageshack.us/img404/201/2234e.png) no-repeat center top;border-top:0px;}#article-single .comment-count a{color:908f8b;}
.yut-pg-container .pg-next {background:url(http://img27.imageshack.us/img27/8959/1a1a.png) no-repeat center top;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-previous {background:url(http://img577.imageshack.us/img577/9016/1a2h.png) no-repeat center top;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-next .ico, .yut-pg-container .pg-previous .ico {visibility:hidden;}.yut-pg-container .pg-next:hover {background:url(http://img27.imageshack.us/img27/8959/1a1a.png) no-repeat center bottom;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-previous:hover {background:url(http://img577.imageshack.us/img577/9016/1a2h.png) no-repeat center bottom;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-page, .yut-pg-container .pg-break {background:transparent url(http://img404.imageshack.us/img404/201/2234e.png) no-repeat center;border:0px;}.yut-pg-container .pg-current-page{background:transparent url(http://img593.imageshack.us/img593/7287/123ea.png) no-repeat center;border:0px;}.yut-pg-container .pg-page:hover, .yut-pg-container .pg-break:hover {color:white;background:transparent url(http://img593.imageshack.us/img593/7287/123ea.png) no-repeat center;border:0px;}#dashboard-sidebar dt.init, #msg-and-action-block{background:transparent;}#dashboard-sidebar{float:right;}#dashboard-main{float:left;}.dashboard-widget #content, #inactive-widgets ul, #two-col-right, #two-col-left , #two-col-right .sidebar{background:transparent;border:0px;}#dashboard-widget li.customizable .bd{line-height:25px;font-size:12px;}

.sidebar{background:transparent;border:0px;}
#w-profile-card{margin-left:0px!important;padding-bottom:0px;}
#w-profile-card .bd, #widget-recentVisitor .bd{padding:0px 10px;}
#w-profile-name{padding-top:20px;}
#widget-recentVisitor .bd li {margin:0 5px;}
.yui-b #sidebar1, .yui-t6 .yui-b {width:220px;}
.widget{margin-top:40px;border:0px;}
.widget-first-of-type {margin-top:0px!important;}
.widget .hd{background:transparent;}
.widget .bd{background:transparent;}
.widget {background:transparent;}
.widget .hd{background:url(http://i1263.photobucket.com/albums/ii62...sexpro.png) no-repeat center top;height:45px;width:220px;}
.widget .bd{padding:0px 10px;background:transparent url(http://img151.imageshack.us/img151/215/designminmid.png) repeat-y center top;width:200px;}
.widget {padding:0px 0px 45px 0px;background:transparent url(http://i1263.photobucket.com/albums/ii62...o/blog.png) no-repeat center bottom;width:220px;border-top:0px;}


.widget h3{text-align:center;font-size:0px;color:white;}
#asb-menu li a {height:30px;line-height:30px;display:block;border:0px;color:908f8b;font-size:10px;}
#asb-menu{width:970px;margin:1px auto;}
#asb-header hgroup {visibility:hidden;}
#asb-nav-update, #asb-nav-posts, #asb-nav-photo, #asb-nav span.ico, #asb-nav-mail, #asb-nav-yahoo, #asb-nav-help, #asb-nav-search span.search-secondary, #asb-nav li .divider{display:none;}
#asb-nav-right{top:30px;}
#asb-nav {padding:0px 0px 50px 50px;}
#asb-menu li{width:80px;text-transform:none;}
#asb-menu li.first {width:100px;}
#asb-nav li.nav-item a.nav-link:hover{color:908f8b;}#asb-nav-search span.search-primary{background:transparent;border:0px;}
#asb-nav-search button {display:none;}
#asb-nav-search input {display:none;}
#asb-nav li.nav-item a.nav-link:hover{color:908f8b;}
#asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;border:0px;}
#w-profile-card{margin-left:0px!important;padding-bottom:0px;}
#w-profile-card .bd, #widget-recentVisitor .bd{padding:0px 10px;}


#widget-recentVisitor .bd li {margin:0 5px;}
#widget-recentComment li, #widget-category li, #widget-recentPost .bd ul li {margin-left:2px;list-style:none;padding:5px 0px 5px 15px;border-bottom:1px dashed #908f8b;background:transparent url(http://i.imgur.com/TOYn2.png) no-repeat left;}
#widget-category li a{padding-left:0px!important;}
#widget-recentComment li a, #widget-category li a{font-family:bree;color:908f8b;}
#widget-category li:hover a{color:908f8b;font-family:bree;}
#widget-recentComment li:hover, #widget-category li:hover{background:908f8b url(http://i.imgur.com/5A3iN.png) no-repeat left;opacity:.5;}#widget-recentPost .bd ul li:hover{background:#908f8b url(http://i.imgur.com/5A3iN.png) no-repeat left;opacity:.5;}
#active-widgets .widget, #inactive-widgets .widget .bd, #inactive-widgets .widget{background:transparent!important;height:60px;padding:5px;width:190px;}
#active-widgets .sidebar {width:220px;}
#comment-list .comment-reply {font-family:Comic Sans MS;color:#908f8b;font-size:14px;}
#comment-form{background:transparent;border:1px dashed #908f8b;}
#comment-form .fields .yut-btn{background:transparent url(http://i.imgur.com/VCsw2.png) no-repeat center;height:30px;width:30px;border:0px;}
#comment-form .fields .yut-btn .sm{height:27px;padding:0px 5px;text-indent:9999px;width:27px;}
.new-style-supplement #comment-list .comment-reply{background:908f8b;opacity:.8;}
#article-single.bd, #article-supplement, #article-bottom-nav, #article-list, #pagination-bottom, #emotion-carousel, #article-bottom-nav , #pagination-bottom {background:transparent;border:0px;margin-top:0px;}
#article-navigation {margin-bottom:0px;background:transparent;height:80px;border:0px;}
#article-top-nav {margin-bottom:0px;background:transparent url(http://i.imgur.com/ER3jZ.png) no-repeat center bottom;height:50px;border:0px;}#article-listing .article-listing-hd {font-size:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;background:transparent url(http://i1263.photobucket.com/albums/ii62...dfsdfa.png) no-repeat center bottom;height:110px;border:0px;}
#asb-header-ctn img{height:0px;width:0px;}
#hd {margin-bottom:0px;border-bottom:0px solid white;background:transparent url(http://i1263.photobucket.com/albums/ii62...dfhdfh.jpg) repeat-y center bottom;height:446px;}
html{background:transparent url(http://i1263.photobucket.com/albums/ii62...678sds.jpg) repeat center top fixed;}
#ft{background:transparent url(http://i1263.photobucket.com/albums/ii62...ahfads.jpg) no-repeat bottom center;height:201px;}
#article-listing .img-wrap img {max-width:98%;float:left;padding:3px 10 10 10px;height:118px;width:118px;}
#article-listing .img-wrap {float:left;padding:10px 10px 10px 10px;width:120px;background:transparent url(http://i1197.photobucket.com/albums/aa42...ot-png.png) no-repeat center!important;height:120px;padding:4px;borderConfusedolid #908f8b;border-width:1px 1px 1px 1px;}

#ft{border:none;}
#ft p, #ft ul {display:none;}
#article-listing .article .summary {text-align:justify;color:908f8b;float:right;width:220px;border:1px dashed #908f8b;padding:8px;}
#article-listing .img-wrap img {max-width:100%!important;}
#article-listing .article .meta {width:250px;float:right;position:absolute;top:20px;left:180px;}
#article-listing .article .meta span {padding:0px 5px;}
#article-listing .article{position:relative;}
#article-listing .first-of-type .summary {margin:25px 20px 0px 0px!important;}
#article-listing .first-of-type .meta {top:10px!important;}
#article-single .bd{padding-top:30px;}
#article-supplement .yui-nav{visibility:hidden;}
#article-supplement.new-style-supplement{border-bottom:0px;}
.new-style-supplement #comment-list .comment-reply {background:url(http://i.imgur.com/YfEqK.png) no-repeat bottom;border-top:1px dashed #908f8b;}
a:hover{font-familyConfusedegoe print, Times;font-style:italic;color:908f8b!important;text-shadow:2px 2px 2px #908f8b!important;background:transparent;}
a{font-family:italic;}a:hover{color:908f8b;text-decoration:none;}.first-of-type li:hover{background:transparent;}
#widget-recentVisitor .hd a, #w-profile-status .status-bubble , .yut-pg-container .pg-previous .ico, .yut-pg-container .pg-next .ico, #article-single .emotion, #widget-searchbox, #article-single #socialGroup-bottom, #article-listing .article .meta .date, #article-listing .article .meta .view-permission, #article-listing .article .meta .divider, #widget-category li .ico, #article-breadcrumb, #article-navigation {display:none;}
#comment-list .vcard {position:relative;}
#comment-list .vcard a{z-index:9!important;}
#comment-list .vcard img {height:60px;width:60px;}
#comment-list .vcard span{font-size:0px!important;display:block!important;text-indent:9999px!important;background:url(http://i.imgur.com/uNRVi.png) no-repeat left top;height:70px;width:70px;position:absolute;top:0px;left:0px;}
#comment-list .comment-content {margin-left:70px;}
#w-profile-card .status{border-color:908f8b;font-size:12px;}
#w-profile-card .status .text{color:908f8b;height:50px;}
#asb-menu{display:none;}{display:none;}
#widget-externalSource {display:none;}
</style>