Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Hội thảo việc làm lớn nhất của công ty UNIQLO dành cho các bạn năm cuối!

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Hội thảo việc làm lớn nhất của công ty UNIQLO dành cho các bạn năm cuối!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Tình cờ lên google search thấy được thông tin này, mình nghĩ nó khá thú vị và bổ ích cho các bạn năm 4 : http://www.topcareer.jp/inter/uniqlo/vietnam/local/ .Các bạn nào đăng ký thì đi chung với mình cho vui luôn nha, mình cũng đăng ký đó ^^