Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Chiến dịch tình nguyện hè vẫn đang tiếp tục và đang diễn ra ở một số trường khác.
Cảm ơn Bạn Rùa đã tham gia và đóng góp tại trường Kiến An nhé.

[Image: uhmvn1.jpg]
Đừng cám ơn rùa nhé, rùa chỉ muốn nơi vùng quê cũng biết đến Uhm.vn
Đâu,cái bằng khen đâu?
Gởi về cho Bia cầm miếng!
Đó là 1 động lực cũng như đóng góp thêm tinh thần cho các thành viên của uhm.vn hoạt động mạnh mẽ hơn!
Cảm ơn mọi người!!!!!
chúc cho uhm.vn ngày càng mạnh hơn nữa
Cảm ơn Bạn Rùa đã tham gia và đóng góp tại trường Kiến An nhé.
Cảm ơn Bạn Rùa đã tham gia và đóng góp tại trường Kiến An nhé.
Re: Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn
THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn
giấy cảm tạ nhìn hoành tráng nhỉ,cứ thế phát huy các bạn nhé