Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - toán lớp 9 nà ai vào coi thử

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: toán lớp 9 nà ai vào coi thử
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
cho a,b,c là độ dài một tam giác Big Grin
p=1/2(a+b+C)
CM
(p-a)(p-b)(p-c) =< abc/8
1/(p-a)+1/(p-b)+1/(p-c) >= 2(1/a+1/b+1/c)
3/2 =< a/(b+c)+ b/(a+c)+ c/(a+b) < 2
√(p)< √(p-a)+√(p-b)+√(p-c) =<√(3p)
bốn bài thôi
hi mốt đang tiếp Wink
lâu rồi chưa đăng bài mong mọi ng` ủng hộ mice Big Grin
ghi vậy thì đễ làm hơn Big Grin
haizzzZZZZZZ
dạo này học toán tệ lắm Sad
rikana Đã viết:haizzzZZZZZZ
gì vậy hạ Big Grin
Éc, cái đề trông nản dữ, giờ mà biết làm mới sợ đóchoáng, nhìn hok bít làm ^^
chuotcon123 Đã viết:gì vậy hạ Big Grin

Không biết làm ^^