Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - FileSJ - Chương trính cắt nối file chuyên nghiệp nhỏ gọn

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: FileSJ - Chương trính cắt nối file chuyên nghiệp nhỏ gọn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: 51101837.jpg]

Chương trình cắt, nối file *.001,*.002,...; *_a, *_b,...

Giao diện tiếng việt


Click vào mũi tên thứ nhất chọn file cần nối, ví dụ như setup_mtd9EVA.msi.001 hoặc setup_mtd9EVA.msi_a ----> open

Click vào mũi tên thứ 2 để tiến hành ghép file

Lưu ý: Cần có đầy đủ các file thành phần thì quá trình ghép file mới thành công.

LinkDown
4shared.com: http://www.4shared.com/file/vm66dIoz/FileSJ.html

box.net: http://www.box.net/shared/r5g1t973im

mediafire: http://www.mediafire.com/?1v2lqazb1q9zrtl