Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Thông báo khu vực UhmBoys<<đọc để biết và không vi phạm>>

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Thông báo khu vực UhmBoys<<đọc để biết và không vi phạm>>
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[SIZE=5]Thông báo khu vực UhmBoys

[/SIZE][INDENT]

-Tất cả các topic link die hình lỗi đều bị xóa không nói trước.

-Chủ các topic ko post hình die.
-các topic yêu cầu có profile rõ ràng.
-Không post hình thiếu văn hóa .
-Không spam , war trong topic ,ai vi phạm sẽ bị band không nói trước.
-Viết chữ có dấu với ngôn ngữ trong sáng & thanks để ủng hộ chủ nhà.

Mong các bạn chấp hình nội quy để box luôn trong sáng đẹp đẽ .


Xin Cảm ơn.
( có gì thắc mắc xin thông báo với các mod trong khu vực )
[/INDENT]