Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - dạy kèm

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: dạy kèm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Tên Tài đang là sinh viên năm 2 trường Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh muốn kiếm việc làm thêm. dạy kèm từ lớp 8 trở xuống Big Grin
Những môn nào bạn có thể dạy kèm được thế?
bạn có dạy được cấp 3 không