Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Help me !!!

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Help me !!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Các pro giúp e giải quyết lỗi này với Sad(
[Image: 12de60d27f9e9b68daad17265fe5cc5c_51105845.untitled.jpg]


[Image: 5f772f4d9bba6d79804c688b5873a159_51122737.untitled.jpg]


Như này là như nào Sad(
Lỗi ji vậy?
k biết thì tớ mói hỏi mà, đang tìm cách để bỏ cái đó đi Sad(