Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Tuyenk Vk naz!!

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Tuyenk Vk naz!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Họ tên: Mr.Ken
hien dag o KG ak
18t (t dag ju naz! Big Grin)
hien dag doc than can tuyen Vk naz
ai co nhu cau Pm YH: kenbj.mjnj or SDt nun naz 01664011004
rat mog dc lam wen vs cac ban

ừa . . . nhàm quen . . . Smile~

KG nà Kiên Giag phải hOk . . . tỚk Ợ Vũg Tàu . ..~~

pékẹo_98 Đã viết:

ừa . . . nhàm quen . . . Smile~

KG nà Kiên Giag phải hOk . . . tỚk Ợ Vũg Tàu . ..~~


Hơ tui cũng ở Vũng Tàu - Bạn ở khúc nào :x
Mau có vk bn nhá SmileSmile
xúm có zk ngen...
vk ơi vk âu òi ....