Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - toán đây

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: toán đây
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
cho đường tròn tâm (O) đường kính AB=2R trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=3R vẽ cát tuyến xoay quanh C cắt (O) tại 2 điểm M,N I là trung điểm MN
a) tìm quy tích điểm I (I có tính chất gì)
b) tìm CM*CN theo R
c) tim min, max CM+CN
Chuột ơi bày R mấy bày kia đi ^^