Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Vài điều cần cân nhắc trước khi post bài

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Vài điều cần cân nhắc trước khi post bài
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Vì đây là box Hình sự nên mình cần nói rõ các điều sau:

1. Những bài viết sao chép từ các nguồn khác cần phải ghi rõ nguồn, link đã sao chép.

2. Không đăng các bài viết có nội dung không liên quan đến chủ đề của box.

3. Diễn đàn chúng ta là diễn đàn phi tôn giáo - chính trị nên mọi vấn đề bàn
tán về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước sẽ bị xóa bỏ mà không cần thông báo.

4. Cấm tuyệt đối việc xem xong một vụ án nào đó rồi bình luận, phán đoán hay tuyên bố vô căn cứ.

5. Khi đọc về một vụ án nào đó khiến bạn ức chế, hãy bình tình và bình luận thật nhã nhặn. Cấm mọi hành vi phát ngôn mang tính chửi bới, lăng mạ "nhân vật chính" trong vụ án mà bạn vừa đọc.

6. Nghiêm cấm đăng các bài viết về LỆNH TRUY NÃ tội phạm, các bài viết xúc phạm danh nhân, lãnh tụ của đất nước do các thế lực phản động viết ra nhằm chống phá đất nước.

7. Nghiêm cấm quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào.


Nội quy chung của diễn đàn bạn có thể xem tại đây http://uhm.vn/forum/showthread.php?t=134541