Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - help me!!!!!!!!!!!

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: help me!!!!!!!!!!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
các bạn giúp mình với thầy mới cho bài tập C sử dụng graphics
1 viết chương trình vẽ hình tam giác dều với trọng tâm là tâm của màn hình cạnh a nhập từ bàn phím
2 viết chương trình vẽ hình ngũ giác dều với trọng tâm là tâm của màn hình cạnh a nhập từ bàn phím
3 vẽ lá cờ việt nam
thank you!!!!!!!!!!:-??
mình chẳng biết gì vè C đang đi tìm tài liệu học Big Grin