Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Đáp án chi tiết môn hóa, thi đại học năm 2013 , 2014

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Đáp án chi tiết môn hóa, thi đại học năm 2013 , 2014
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
VnExpress giới thiệu hướng dẫn làm bài chi tiết môn Hóa, mã đề 531 của trung tâm Học Mãi Đống Đa (Hà Nội).

[Image: 1-1373019353_500x0.jpg][Image: 2-1373019353_500x0.jpg][Image: 3-1373019353_500x0.jpg][Image: 4-1373019353_500x0.jpg][Image: 5-1373019353_500x0.jpg][Image: 6-1373019354_500x0.jpg][Image: 7-1373019354_500x0.jpg]
Ôi.. Chỉ có đáp án không có đề ak..
Mình không có thi mún vào xem tham khảo chơi mà không có đề thi..[-(
Muốn có cả đề để đỡ phải tìm 2 lần mà cũng khó nhỉ Big Grin