Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - game show nối chữ

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: game show nối chữ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

hôm nay mình bầy ra cái trò này , mọi người cùng tham gia nazzz!!!
luật chơi: đơn giản lém , ví dụ luôn nhé !!!
tớ sẽ viết là Cái Bút

bạn nào ghé vào sau sẽ viết Bút máy -> người tiếp theo Máy móc
sau đó thì là Móc ....
cả nhà hiểu chứ , bắt đầu nào ^^!

tất cả các đáp án đc chấp nhận là đáp án có 2 từ, và k đùng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc ( trừ dân tộc Kinh)


bắt đầu với : chào bạn.. ai boc tem giùm kẹo nào

bạn thân
tem của em :x

thân ái:
) tiếp đi nào
móc túi Big Grin
"Ái tình" chứ
tình cờ Smile)
cờ tướng ;Wink
tướng quân Smile)
quân đội <~ Big Grin
đội nón Big Grin tiếp
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41