Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Cần tìm một đội để luyện pakour

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Cần tìm một đội để luyện pakour
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
mình ở Bình Dương...cũng có một thời gian chơi môn này nhưng vì bận học nên nghỉ mto65 thời gian, giờ muốn tập lại...mong đội nào cứu hộ....Cảm ơn