Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - [S60v3] ETSlideUnlock - Mở khóa kiểu iPhone và Android cho S60

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: [S60v3] ETSlideUnlock - Mở khóa kiểu iPhone và Android cho S60
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: 79871897.jpg]

ETSlideUnlock là một phần mềm mở khóa giao diện giả iPhone và Android rất đẹp! Sử dụng ngón tay của bạn để nhẹ nhàng trượt mở khóa màn hình!


Các tính năng chính:
- Ngoài các tùy chọn hình nền mặc định, bạn cũng có thể sử dụng các hình nền chủ đề hiện tại và hình nền tùy chỉnh;
- Có thể chọn các kiểu mở khóa iPhone hoặc Android
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa;
- Tùy chỉnh các cài đặt âm thanh khóa / mở khóa;
- Tùy chỉnh các tiêu đề mở khóa.


Cập nhật ở phiên bản 2.0:
- Thêm mật khẩu khóa/mở khóa màn hình.
- Sửa chữa một số lỗi ở phiên bản từ thông tin phản hồi của người dùng.
- Sửa chữa các chi tiết khác.

phần mềm hay . thanks bạn đã chia sẻ.
Cái này hay đấy thanks bác