Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Cần gặp Šöç çöñ!

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Cần gặp Šöç çöñ!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Ai có gặp Sóc thì nói sóc vào đây dùm Bia!
Sao Bia bum yahoo mà ko gặp!
Sóc có lên thì bum biasaigon_mobile dùm Bia cái nha!
anh gủi lên đây làm sao sóc thấy
gui vô trang cá nhân của sóc ý
biasaigon123 Đã viết:Ai có gặp Sóc thì nói sóc vào đây dùm Bia!
Sao Bia bum yahoo mà ko gặp!
Sóc có lên thì bum biasaigon_mobile dùm Bia cái nha!

Bia đồng chí...
Sao lại tìm Sóc Undecided
Mà tìm Sóc có chuyện gì ạ...?