Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Dây gấc ngày xưa

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Dây gấc ngày xưa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Xưa, nhà nghèo, có trồng dây gấc. Hôm nào gấc chín, nấu xôi, má khen: “Xôi gấc ngon quá”.
Hai ba bữa hái một lần, bán được mười ngàn, mua miếng heo quay, ít bánh hỏi, cải thiện. Má vui lắm: “Cha, thịt quay ngon quá. Dây gấc này cứu má”.
Giờ má mất. Con khá lớn. Gấc chín không biết làm gì. Hôm giỗ má, mua một ký thịt quay. Hai cha con buồn, nhớ má, ăn không biết ngon.
Nhìn dây gấc, lòng trĩu buồn. Đời gấc còn dài. Đời má thì quá ngắn ngủi!