Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Cách đưa các phần mềm sang máy khác bằng usb

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Cách đưa các phần mềm sang máy khác bằng usb
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Giúp mình với, mình muốn tải các phần mềm hay từ máy anh mình sang máy mình bằng usb thì làm sao?
Bạn zô ổ đĩa C >>> Program files>>>> chép nguyên cái files phần mềm bạn muốn sử dụng vô usb
Về máy nhà bạn chép zô ổ C>>>Program files>>> chép files đó zô là sử dụng được đó
chọn phần mềm chuôt phải send to (tên usb )